Lijst optredens:

WybeMuzyk heeft inmiddels een of meerdere keren gespeeld in:


Allingawier: De Izeren Ko

Akkrum: Leppehiem

Appelscha: Riemsoord, Stellinghaven, Historische Vereniging, Ouderensoos

Balk: Jelle Meineszhof, Talma Hiem, 't Haske

Beetsterzwaag: Huys ter Swaach, Ikenhiem, Talant De Wissel

Bolsward: Bloemkamp, Huylckenstein

Buitenpost: Haersmahiem

Burgum: Berchhiem

Dokkum: Dongeraheem, Waadwente

Dalen: Selkersgoorn

Damwâld: Nij Tjaerda

De Knipe: De Knipe Actief

Drachten: Peije Dei, Rispinge, De Wiken, De Lauwers, Neibertilla, Warrenhove, De Lawei, De Zonnebloem,

                  De Holdert, Marrewyk, Talant Carre

Elsloo: De Vrije Vogel

Gorredijk: De Miente, Voltawerk

Feanwâlden: Talma Hoeve

Ferwert: Interzorg Foswert

Franeker: Botniahuis, Westerpoort

Grou: Friesma State

Heeg: Talma State

Heerenveen: Anna Schotanus, Coornhertstate, Herema State, De Wente, De Zonnebloem, Talant Bûtenfjild

Hurdegaryp: Bennema State

Joure: De Flecke, Vegelin State

Jubbega: Wenwearde, De Kompenije

Leeuwarden: Nieuw Mellens, De Hofwijck, Camminghastins

Lemmer: Suderigge, De Schutse

Makkum: Avondrust

Marum: Zonnehuis De Hoorn

Menaam: Ny Statelân

Metslawier: De Skûle

Oosterwolde: Rikkingahof, Suyderhuys

Opeinde: Ouderensoos 

Opende: MFC De Veste

Surhuisterveen: Suyderhuys, 't Wenplak

Sneek: Ielânen, Noorderhoek, Waterman, dr. Wumkeshûs

St. Anna Parochie: ZC Het Bildt

St. Nicolaasga: Doniahiem

Stiens: Petterhusterstate, Skilhiem

Ternaard: De Spiker

Tijnje: De Trekkerstinte

Tzum: Martenahiem

Ureterp: De Lijte, Lijtehiem

Witmarsum: Wonen bij September

Wolvega: Berkenstede, Lindestede

Wommels: Nij Stapert